کانتر تایمر دیجیتال

کانتر تایمر دیجیتال

 

کانتر یا شمارنده : شمارنده یا کانتر (COUNTER) دستگاهی است که با استفاده از سیگنال دریافتی برای شمارش تعداد دفعاتی یک رویداد یا فرایند رخ می دهد به کاربرده می شود.

در واقع شمارنده یک صفحه نمایشگر است که قابلیت شمارش و نمایش دارد. شمارنده ها به صورت دیجیتال و آنالوگ هستند;شمارنده های دیجیتال دارای صفحه نمایشگر دیجیتال هستند که برخی فقط قابلیت نمایش دارند و برخی قابلیت تنظیم دارند که به آنها شمارنده پیش تنظیم هم گفته می شود.