واحد مراقبت هوا

واحد مراقبت هوا

 

برای آماده كردن هوای فشرده، عمليات خاصی در يك واحد صورت مي‌گيرد. اين عمليات شامل فيلتر كردن، تنظيم فشار هوا و روغن زدن است. در واقع اين عمليات به طور معمول به صورت يك واحد بهم پيوسته، انجام مي‌شود، كه به اين واحد، واحد مراقبت پنوماتیک گفته مي‌شود. اين واحد در ابتداي سيستم پنوماتيكی قرار مي‌گيرد. به طور معمول در سيستم‌های پيشرفته استفاده از دستگاه روغن زن، ضروري نيست. بايد بدانيد از روغن زن در موارد خاصی استفاده مي‌شود. به طور مثال، زمانی كه سيستم پنوماتيكی بخش قدرت دارد، در اين حالت بايد توجه داشت كه هوای فشرده در كنترل يك سيستم پنوماتيكی نبايد روغن زني شود.
هوای فشرده از کمپرسور وارد ورودی واحد شده و توسط رگلاتور می توانیم فشار هوای فشرده را کم کنیم با تنظیم هوای فشرده هوا وارد فیلتر یا رطوبت گیر واحد شده و با چرخش در شیشه فیلتر باعث می شود که رطوبت هوا از هوا جدا شده و به فیلتر داخل رطوبت گیر می چسبد و باعث می شود که هوای فشرده خشک شود و هوای تمیز وارد سیستم شود.
ورود ذرات گرد و غبار، رطوبت یا مواد شیمیایی می تواند آسیب جدی به قطعات وارد کند، به عنوان مثال ذرات جامد می توانند روی بدنه تجهیزات خراشیدگی و آسیب مکانیکی ایجاد کنند و همین خراشیدگی منجر به نفوذ آب و رطوبت شده و در نهایت باعث خوردگی می شود. این ذرات خورده شده یا به اصطلاح اکسید شده، در نقطه ای جمع شده و به این ترتیب باعث کاهش دبی عبوری خواهند شد. همین مثال ساده نشان می دهد که حضور کوچکترین آلودگی در سیستم می تواند آثار مخرب بی شماری داشته باشد که برای پیشگیری از آن می توان از واحد مراقبت استفاده کرد.
بطور معمول واحد های مراقبت از سه بخش اصلی رگلاتور، فیلتر و روغن زن تشکیل شده اند. تا سه ویژگی کیفیت، کمیت و فشار را تحت کنترل یا اصلاح قرار دهند. کیفیت هوا به معنای پاکسازی هوای ورودی به تجهیزات، کمیت به معنای دبی هوای عبوری و فشار نیز حداقل و حداکثر فشار هوای ورودی را شامل می شود.
فیلتر: مسئولیت فیلتراسیون هوای ورودی به سیستم و پاکسازی از گرد و غبار، رطوبت و هر نوع آلودگی را دارد.
رگلاتور: به آن تنظیم کننده فشار هوا نیز می گویند چراکه موظف است فشار ورودی به سیستم را ثابت نگه دارد. لازم به تاکید است که فشار کاری سیستم های پنوماتیکی بین 1 تا 12 بار است.
روغن زن: هوای مصرفی در عملگر ها در این قسمت تا حدودی چرب می شود تا قطعات و واشر های لاستیکی به کار رفته در سیستم پنوماتیک دچار خشکی بیش از حد حین عملکرد نشوند و در نتیجه عمر بیشتری خواهند داشت.