سنسور نوری

سنسور نوری

 

سنسورهای نوری از سنسورهای غیر تماسی هستند که با تولید و ارسال امواج مادون قرمز و با دریافت باز تابش این امواج در برخورد با سطوح عمل می کنند.

سنسور نوری معمولا به یک گیره نگهدارنده متصل است گیره نگهدارنده در برابر تغییر در سیگنال درون سنسور نوری واکنش نشان میدهد و می تواند تا چندین پرتو را تشخیص دهد .
سنسور نوری بهترین انتخاب برای ابزارهای گازی و نفتی مانند کنترل خط لوله انتقال است .سنسور نوری جهت تشخیص وردیابی انواع قطعات با هر شکل و رنگی در صنعت بکار می رود .

سنسورهای نوری به سه دسته مطابق زیر تقسیم بندی می شوند:

 • سنسور های نوری یک طرفه (Diffuse)
 • سنسور های نوری رفلکتوری (Retro-reflection)
 • سنسور های نوری دو طرفه (Through Beam)

سنسورهای نوری کاربردهای زیادی دارند و به انواع مختلف تقسیم می شوند:

 • سنسور نوری یکطرفه :
  کاربرد در آشکار ساز،کنترل انحراف.
 • سنسور نور دو طرفه:
  کنترل سطح مخازن ،شمارش تولید،تشخیص پارگی ورق.
 • سنسور نور رفلکتور یا آینه:
  شمارش تولید سنسور نوری ابزار الکترونیکی نور را تولید یا تبدیل به یک سیگنال می کند.سنسور نوری رفلگتورفاصله سوئیچینگ بیشتری نسبت به سنسور نوری یکطرفه دارد اما فاصله سوئیچینگ آن کمتر از سنسور نوری دوطرفه می باشد.

سنسور نوری مکعبی

برای استفاده از سنسور نوری مکعبی باید به برق متصل باشد تا بتواند امواج نور را از خودش ساطع کند. با استفاده از سنسور نوری مکعبی می توانیم در شرکت های تولیدی مختلف و قطعات استفاده ی مناسبی از آن داشته باشیم و با استفاده از آن در دقت و سرعت کار به طور بسیار چشمگیری پیشرفت کنیم.

سنسور نوری استوانه ای

سنسور نوری استوانه ای با گرفتن بازتاب نور ارسالی از جسم می تواند تشخیص دهد که جسمی در مقابلش می باشد و حال می توانیم دستورات بعدی را نیز به کار بگیریم و اگر جسمی وجود نداشته باشد آن بازتاب انجام نمی گیرد و سنسور نوری استوانه ای از نبود جسم اطلاع پیدا می کند و دستوری صادر نمی شود. به این صورت سنسور نوری استوانه ای را می توانیم در بخش های مختلف صنعتی به کار بگیریم.