روغن زن پنوماتیک

روغن زن پنوماتیک براساس اصل لوله ونتوري كه يك اصل در فيزيك است، كار مي‌كند. سيال زماني كه از يك گلوگاه تنگ عبور مي‌كند، رفتاري دارد كه اين رفتار تعريف اين اصل است. طبق اين اصل شدت جريان تغيير نمي‌كند، سرعت سيال افزايش پيدا كرده و فشار كم خواهد شد. در نتيجه، فشار در گلوگاه كمتر از قسمت بزرگتر لوله است.
روغن زن پنوماتیک هواي فشرده شده را به يك پورت ورودي، وارد مي‌كند و بعد از آن هوا از يك سوپاپ سوزني عبور خواهد كرد. اين سوپاپ سوزني به يك لوله‌ياب متصل است و از طريق آن عمل روان‌كاري را انجام مي‌دهد. لوله در كاسه‌اي پر از روغن ماشين فرو مي‌رود. در اينجا به روش مكشي روغن كشيده مي‌شود و بعد از آن به صورت يك آئروسل در پورت خروجي آزاد خواهد شد. در نتيجه روغن كاري يا روان كاري ابزارآلات انجام مي‌شود. در سيستم روانكاري، موقعيت قرار گرفتن سوپاپ بسيار اهميت دارد. سوپاپ سوزني در يك هوزينگ پلي كربانات قرار مي‌گيرد. بايد توجه داشته باشيد كه روغن كاري آخرين المان است. اگر از اين اصول پيروي نكنيد، ممكن است هواي روغني با رگلاتور فشار برخورد كند، كه در اين صورت مانع عملكرد رگلاتور خواهد شد. در اين حالت روانكاري به تجيزات نمي‌رسد و ماشين خراب مي‌شود.

روغن پاش پنوماتیکی بهترین و مناسب ترین روش روغن کاری عملگر ها و شیر های مرتبط با مدار می باشد. این امر باعث کاهش اصطکاک و مانع سائیدگی قطعات می شود. روغن پاش بر اساس اصل و نتوری عمل می کند. هوا وارد دهانه عبوری شده و در هنگام عبور از لوله و نتوری فشارش افت می کند و چون فشارش از فشار ظرف محتوای روغن کمتر می شود، باعث مکیده شدن روغن به داخل محفظه و عمل روغن زنی به جریان هوای عبوری می شود.
روغن زن پنوماتیکی آخرین جزء واحد مراقبت می باشد که با تزریق روغن به هوای فشرده باعث روانکاری قطعات شیر برقی و سیلندرهای پنوماتیک می شود. روغن زن پنوماتیک بر طبق اصل ونتوری کار می کند به طوری که با ایجاد گلوگاه و افزایش سرعت هوا و کاهش فشار، روغن از طریق یک لوله مکش به علت فشار کمتر نسبت به فشار هوای ورودی، روغن به هوای عبوری تزریق می شود. در ادامه این مطلب مشخصات فنی روغن زن پنوماتیک شاکو تایوان که یکی از بهترین روغن زن های حال حاضر موجود در بازار می باشد بیان خواهد شد.